Škola nogometa

Stručni stožer

Stručni stožer ŠNGK čine predsjednik Saša Grubačević, tehnički direktor Krešimir Belčić, voditelj škole nogometa Domagoj Baričić koji je nositelj savezne PRO licence, ostali licencirani treneri i tajnik Zoran Ban. Zadatak i misija stručnog stožera su pravilan trenerski i pedagoški rad s djecom te stalno usavršavanje cijelog stručnog stožera.

Treneri
Nenad Oštrkapa
U17
Dejan Lončarek
U17
Marko Blažeković
U17
Stjepan Korenika
U15
Leon Bogatirov
U15
Aleksandar Korenika
U13
Dražen Ledinski
U13
Stanko Kokša
U11
Lovro Šarlija
U11
Antonio Međurečan
U11
Silvio Prvčić
U9
Marko Matijašec
U9
Zoran Vlah
U7
Jasmin Ramaj
Trener vratara